• تلفن تماس : 0873111
  • تماس : 08734222224 - 08734222226
  • تماس : 09188888956 - 09188888534
  • Product was successfully added to your shopping cart.

    قیمت روز کولر گازی پشت پنجره ای

    محصول مطابق با انتخاب شما وجود ندارد

    لیست قیمت روز کولر گازی پنجره ای و خرید کولر گازی پشت پنجره ای و اسپلیت پشت پنجره ای کم مصرف از بانه با کمترین قیمت بخرید. این کولرهای پنجره یی 18000 و 24000 نوعی کولر است که جلو پنجره یا به اصطلاح پشت پنجره گذاشه می شود.