• تلفن تماس : 0873111
  • تماس : 08734222224 - 08734222226
  • تماس : 09188888956 - 09188888534
  • Product was successfully added to your shopping cart.

    مشخصات کولر گازی هایسنس شرکت

    محصول مطابق با انتخاب شما وجود ندارد

    مشخصات کولر گازی هایسنس و سایت شرکت کولرگازی هایسنس از بانه بخرید. بررسی مشخصه ها وبسایت مشخصات اسپلیت Hisense 12000 و 18000 و 24000 و 30000 و 36 هزار موتور بزرگ و پنل بزرگ و موتور سنگین خرداری نمایید.